โรงเรียนในสังกัดเทศบาลเมืองสตูล

โรงเรียนในสังกัดเทศบาลเมืองสตูล

 

โรงเรียนในสังกัดเทศบาลเมืองสตูล 

          - โรงเรียนเทศบาล 1 (วัดสตูลสันตยาราม)

          -  โรงเรียนเทศบาล 2 (วัดชนาธิปเฉลิม)

          -  โรงเรียนเทศบาล 3 (บ้านหัวทาง)

          -  โรงเรียนเทศบาล 4 (บ้านศาลากันตง)

          -  โรงเรียนอนุบาลเทศบาลเมืองสตูล 

 

Share on Line
Share on Pinterest