ประชุมสมาชิกสภาเด็กและเยาวชนเทศบาลเมืองสตูล ณ ห้องประชุมอุทยานการเรียนรู้ TK park

ประชุมสมาชิกสภาเด็กและเยาวชนเทศบาลเมืองสตูล ณ ห้องประชุมอุทยานการเรียนรู้ TK park

 

วันที่ (25 พ.ย.64) เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุมอุทยานการเรียนรู้ TK park เทศบาลเมืองสตูล นายพรชัย กู้สกุล รองนายกเทศมนตรีเมืองสตูล เป็นประธานประชุมสมาชิกสภาเด็กและเยาวชนเทศบาลเมืองสตูล เนื่องจากมีคณะบริหารสภาเด็กและเยาวชนเทศบาลเมืองสตูลได้ลาออกไปบางส่วน จึงได้มีการพิจารณาคัดเลือกคณะบริหารชุดใหม่ เพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและบรรลุวัตถุประสงค์ของการจัดตั้งสภาเด็กและเยาวชนเทศบาลเมืองสตูล และเพื่อกำหนดแนวทางในการจัดกิจกรรมการพัฒนาเด็กและเยาวชนในปีงบประมาณ 2565 ต่อไป

ภาพ/ข่าว กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ

Share on Line
Share on Pinterest