บรรยากาศการฉีดวัคซีนโควิด-19  ณ วิทยาลัยเทคนิคสตูล

บรรยากาศการฉีดวัคซีนโควิด-19  ณ วิทยาลัยเทคนิคสตูล

 

 

บรรยากาศการฉีดวัคซีนโควิด-19  ณ วิทยาลัยเทคนิคสตูล สำหรับยอดผู้เข้ารับการฉีดวัคซีนโควิด - 19 วันนี้แบ่งเป็น

???????? ฉีดเข็มที่ 2 ตามนัดหมาย จำนวน 287 ราย

????‍♀️ walk in ฉีดเข็มที่ 1 จำนวน 93 ราย รวมวันนี้มีผู้มารับบริการฉีดวัคซีนทั้งเข็มที 1 และ 2 จำนวน 380 ราย

???? สำหรับเข็มที่ 1 ที่ฉีดวันนี้ ให้เข้ารับการฉีดเข็มที่ 2 ได้ในวันที่ 13 ธันวาคม 2564 เวลา 08.00 น. สถานที่ฉีด : บิ๊กซีสตูล อย่าลืมไปตามนัดหมายนะคะ

ภาพ/ข่าว กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ

Share on Line
Share on Pinterest