มอบธงฟ้า ตามโครงการหมู่บ้านสีฟ้าของทางรัฐบาลโดยใช้สัญลักษณ์ของธงฟ้า ปักตามชุมชนเพื่อแสดงให้เห็นว่าเป็นชุมชนที่ปลอดจากการติดเชื้อโควิด-19 ให้กับประธานชุมชนทั้ง 20 ชุมชน

มอบธงฟ้า ตามโครงการหมู่บ้านสีฟ้าของทางรัฐบาลโดยใช้สัญลักษณ์ของธงฟ้า ปักตามชุมชนเพื่อแสดงให้เห็นว่าเป็นชุมชนที่ปลอดจากการติดเชื้อโควิด-19 ให้กับประธานชุมชนทั้ง 20 ชุมชน

 

วันที่ 23 พฤศจิกายน พ.ศ. 2564 นายวุฒิชัย อินพรม นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ นายกิตติชัย แก้วดำ นักพัฒนาชุมปฏิบัติการ และเจ้าหน้าที่กองสวัสดิการสังคม เป็นตัวแทนมอบธงฟ้า ตามโครงการหมู่บ้านสีฟ้าของทางรัฐบาลโดยใช้สัญลักษณ์ของธงฟ้า ปักตามชุมชนเพื่อแสดงให้เห็นว่าเป็นชุมชนที่ปลอดจากการติดเชื้อโควิด-19 ให้กับประธานชุมชนทั้ง 20 ชุมชน

ภาพ/ข่าว กองยุทธศาตร์และงบประมาณ

Share on Line
Share on Pinterest