OTOP สินค้าพื้นเมืองและของที่ระลึกในเขตเทศบาลเมืองสตูล

 

          OTOP สินค้าพื้นเมืองและของที่ระลึกในเขตเทศบาลเมืองสตูล มีจำนวน 29 ราย ดังนี้

 1. ร้านขอบคุณสตูล (ชาชักเย็น)                                                      ชุมชนปานชูรำลึก
 2. สตูลบาติก (ผ้าบาติก)                                                                   ชุมชนชนาธิป
 3. น้ำมันมะพร้าวสกัดเย็นปานจิต                                                    ชุมชนเมืองพิมาน
 4. อลัว คอลเลคชั่น (ผ้าบาติก)                                                        ชุมชนขนาธิป
 5. พรทิพย์ โรตี สตูล                                                                        ชุมชนปานชูรำลึก
 6. เจ้จู ก๋วยจั๊บไก่เห็ดหอมตุ๋นยาจีน, กระเพาะปลาน้ำแดง          ชุมชนปานชูรำลึก
 7. ร้านสีสันบาติก (ผ้าบาติก)                                                           ชุมชนโรงพระสามัคคี
 8. นูรีตาชาชัก                                                                                   ชุมชนชนาธิป
 9. ไตปลาอินดี้                                                                                  ชุมชนเมืองพิมาน
 10. ศรีสตูล ซิลเวอร์ จิวเวอรี่                                                             ชุมชนเมืองพิมาน
 11. ขนมข้าวพองน้องมุก                                                                  ชุมชนชนาธิป
 12. ลูกประคบสมุนไพร อาเจ้                                                            ชุมชนหลังโรงพัก
 13. อาตี๋รังนกทะเลใต้                                                                       ชุมชนชนาธิป
 14. มะม่วงเบาแช่อิ่ม (แม่ทมของอร่อย)                                          ชุมชนคลองเส็นเต็น
 15. SP รังนกแท้ (บุญมีรังนก)                                                            ชุมชนเทศบาล 4
 16. ครัวชัยกุล แกงปักษ์ใต้                                                               ชุมชนชนาธิป
 17. มะม่วงแช่อิ่ม เมย์แมงโก                                                            ชุมชนเทศบาล 4
 18. ผ้าคลุมศีรษะสตรี/ ผ้าปาเต๊ะ/ ชุดเดรส Preesama                  ชุมชนทุ่งเฉลิมสุข
 19. สบู่มะเฟืองออร์แกนิค /สบู่สมุนสไพร (กลุ่มรักษ์สุขภาพ)                ชุมชนทุ่งเฉลิมสุข
 20. ปลาแดดเดียว/ ปลาส้ม/ ปลาส้มทอด (กลุ่มสตรีแปรรูปอาหาร)      ชุมชนปานชูรำลึก
 21. เส้นปลาสด/ ปลาเผาเกลือ/ นอร์ติลอยท์ห่อข้าวเหนียวใบเตย/     ชุมชนหลังโรงพัก
  ก๋วยเตี๋ยวต้มยำกั้ง ซีฟู้ด (ร้านอิ่มจังต้มยำเตี๋ยวปลา)
 22. กะลาประดิษฐ์                                                                                       ชุมชนชนาธิป
 23. โรตีกรอบ/ โรตีกรอบเค็ม/ ขนมดอกจอก/ ขนมอาปม/                   ชุมชนปานชูรำลึก
  ขนมลากรอบ/ ขนมดอกโดน/ อาปมกรอบ (บ้านเรา ขนมเมืองสตูล)
 24. กระเป๋าเป๋ จักสานเส้นใยพลาสติก (กลุ่มจักสานโนดบาอี)               ชุมชนปานชูรำลึก
 25. ชาชักเมืองสโตย                                                                                   ชุมชนปานชูรำลึก
 26. ผลิตภัณฑ์จากกะลามะพร้าว/ ขวดน้ำพลาสติก                                ชุมชนปานชูรำลึก
 27. โกปีชัก กาแฟโบราณ โรตี ชาชัก (บังฟาน โรตี ชาชัก เมืองสตูล)   ชุมชนห้องสมุด
 28. ซาลาเปาไส้ปูนิ่ม/ ไส้ผลไม้ (กลุ่มมุสลิมแปรรูปอาหารจากปูนิ่ม)    ชุมชนบ้านหัวทาง
 29. ขนมซาลาเปา/ ขนมปั้นสิบ (BIGPAO สถานีของหรอยสตูล)             ชุมชนทุ่งเฉลิมสุข
   

(ที่มา  :  งานพัฒนาชุมชน กองสวัสดิการสังคม ข้อมูล ณ วันที่  14 พฤษภาคม 2564)

Share on Line
Share on Pinterest