Street Art Satun

Street Art Satun

 

Street Art Satun

เป็นภาพวาดริมถนนสายพหุวัฒนธรรมจังหวัดสตูล  เริ่มตั้งแต่บริเวณหน้าวัดชนาธิปเฉลิม (พระอารามหลวง) ตลาดสดเทศบาลเมืองสตูล ศาลเจ้าโป้เจ้เก้ง และซอยบรรจบ มัสยิดมำบัง ถนนบุรีวานิช  สิ้นสุดคฤหาสน์กูเด็น  เน้นภาพที่สื่อถึงประวัติศาสตร๋ วัฒนธรรมของจังหวัดสตูล  และโซนภาพที่มีความทันสมัย  เพื่อเป็นเส้นทางให้นักท่องเที่ยวและผู้ที่สนใจร่วยมถ่ายภาพเป็นที่ระลึก  และคาดว่าจะเป็นจุดดึงดูดนักท่องเที่ยวเข้ามาในจังหวัดสตูลให้มากขึ้นในอนาคต  และประชาชนในบริเวณดังกล่าวเกิดรายได้ทั้งร้านอาหาร ที่พัก รวมถึงการนำสินค้าหรือของที่ระลึกวางจำหน่ายให้นักท่องเที่ยวต่อไป

 

 

 

       

 

 

 

Share on Line
Share on Pinterest