ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการบุคคลภายนอกทำความสะอาดสถานที่กักตัวเฝ้าระวังสังเกตุการณ์การเริ่มป่วย (Local Quarantine) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

Share on Line
Share on Pinterest