ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการบำรุงรักษาลิฟต์โดยสาร อาคารสำนักงานเทศบาลเมืองสตูล ปีงบประมาณ 2565 (ระยะเวลาตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2565 - 30 กันยายน 2565) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

Share on Line
Share on Pinterest