ถนนบุรีวานิช (ย่านเมืองเก่า)

ถนนบุรีวานิช (ย่านเมืองเก่า)

 

 

ถนนบุรีวานิช (ย่านเมืองเก่า)
 

      บุรีวานิชถือเป็นถนนสายแรกของเมือง “นครีสโตย” หรือเมืองสตูลก็ว่าได้ ในอดีตยุคที่ "ตนกธบาฮารุดดิน" เป็นเจ้าเมือง เมืองสตูลมีความเจริญขึ้นอย่างรวดเร็ว เศรษฐกิจดี มีการค้ารังนกและพริกไทย ซึ่งเป็นศูนย์การซื้อขายระหว่างปีนังและภูเก็ต จนทำให้เมืองสตูล ได้ชื่อว่า "นัครีสะโตยมัมบังสการา" (Negeri Setol Mum Bang Seagra) แปลเป็นภาษาไทยว่า เมืองแห่งพระสมุทรเทวา และเป็นหัวเมืองที่มีความสำคัญในยุคนั้นมาก กล่าวกันว่าท่านมีความสนิทสนมกับทางราชการกรุงสยามเป็นพิเศษ ถึงกับสั่ง "บุหงามาศ" เครื่องราชบรรณาการถวายต่อราชสำนักสยามโดยตรงได้ โดยไม่ผ่านเมืองไทรบุรี เจ้าเมืองสตูลเป็นนักปฎิรูปบ้านเมือง จึงได้พัฒนาเมืองสตูล มีการตัดถนน วางสายโทรศัพท์ โทรเลข และขยายท่าเรือสินค้าเพื่อความสะดวกในการลำเลียงและขนส่งสินค้าได้สะดวกขึ้น เมืองสตูลในอดีตมีท่าเรือเซ่งหิ้น หรือท่าเรือเหรียญทอง ท่าเรือศาลากันคง ท่าเรือเกาะนก อยู่ใกล้ตัวเมืองมีเรือกลไฟมาเทียบท่า และเจ้าเมืองสตูลยังได้ขยายท่าเรือคลองเส็นเด็น ซึ่งลำคลองมีน้ำลึก สามารถทะลุออกปากคลองเจ๊ะสมาด ออกสู่ทะเลอันดามัน ใช้เป็นท่าเรือขนถ่ายไม้โกงกางไม้แสมไปขายที่เกาะปีนัง ถนนบุรีวานิช จึงเป็นย่านการค้าที่คึกคักที่สุด และเคยรุ่งเรืองกว่า 100 ปี ปัจจุบันถนนบุรีวาณิช มีร้านค้าสองข้างถนน ยังคงเป็นตึกเป็นสถาปัตยกรรมยุโรปผสมศิลปะจีน เป็นอาคารร้านค้าเก่าแก่ที่หน้าตึกจะมีช่องโค้ง ต่อกันเป็นระยะ เพื่อเป็นทางเดินทาง ที่เรียกกันว่า "หง่อคาขี่" เป็นภาษาจีนฮกเกี๊ยน ร้านค้าปัจจุบันยังค้าขายข้าวของเครื่องใช้ บ้างก็ปรับเป็นร้านค้าแนวใหม่ บ้างก็ยังคงกิจการดั้งเดิมไว้ ปัจจุบันยังมีอาคารเก่าแก่ที่ยังเป็นสถาปัตยกรรมแบบชิโนโปรตุกิส เช่นเดียวกับถนนบุรีวานิช ซึ่งรับอิทธิพลจากปีนัง สันนิษฐานกันว่าอาคารเหล่านั้น สร้างขึ้นระหว่างปี พ.ศ 2440 - 2445 สำหรับคนที่ชอบสะสมของเก่าสามารถสังเกตุจากตู้โชว์กระจก ที่ทำด้วยไม้มีสินค้าสารพัดเรียงรายโชว์อยู่เป็นแนวสโตร์เล็กๆ ทำให้เรานึกถึงภาพในอดีตที่เต็มไปด้วยผู้คนต่างมาจับจ่ายค้าขายกันที่ถนนสายนี้
(ที่มา:เว็บไซต์
 http://www.inlovesatuntrang.com/th/place/498)

        ถนนบุรีวานิช เป็นถนนสายเก่าแก่ของจังหวัดสตูล ที่ชี้ให้เห็นร่องรอยของความเจริญในอดีต มีความยาวประมาณ 600 เมตร มีอาคารเก่าแก่ประมาณ 20 คูหา โดยมีลักษณะทางสถาปัตยกรรมการก่อสร้างแบบยุโรปผสม เป็นตึกแถวสองชั้นก่ออิฐถือปูน ถือเป็นถนนสายวัฒนธรรมในเขตเทศบาลเมืองสตูล ระยะทาง 320 เมตร กว้าง 18 เมตร  ตั้งแต่สี่แยกป้อมยามถึงหน้ามัสยิดมำบังทั้งสองฝั่ง มีสถาปัตยกรรมอันโดดเด่นคือตึกชิโนโปรตุกีสที่สวยงาม อนาคตอันใกล้เทศบาลเมืองสตูลจะปรับปรุงโดยการปูกระเบื้องดินเผาและติดตั้งระบบไฟฟ้าประดับถนนตลอดสาย

Share on Line
Share on Pinterest