สระว่ายน้ำ เทศบาลเมืองสตูล (สนามกีฬารัชกิจประการ)

สระว่ายน้ำ เทศบาลเมืองสตูล (สนามกีฬารัชกิจประการ)

 

 

สระว่ายน้ำ เทศบาลเมืองสตูล (สนามกีฬารัชกิจประการ)

สระว่ายน้ำขนาดมาตรฐาน 50 เมตร ก่อสร้างภายในสนามกีฬารัชกิจประการ รองรับการแข่งขันว่ายน้ำทั้งในระดับจังหวัด ระดับภาค และระดับประเทศ รวมทั้งเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงกีฬา เพื่อสร้างประโยชน์อันยั่งยืนสู่ท้องถิ่น

Share on Line
Share on Pinterest