หอนาฬิกาเทศบาลเมืองสตูล

หอนาฬิกาเทศบาลเมืองสตูล

 

 

หอนาฬิกาเทศบาลเมืองสตูล

ตั้งอยู่ถนนบุรีวานิช ใกล้กับมัสยิดมำบัง อวดเอกลักษณ์อันโดดเด่น ส่งเสริมภูมิทัศน์เมืองให้มีความสวยงามมากขึ้น โดยนำสถาปัตยกรรมเมื่อครั้งอดีตของเมืองสตูล กลับมาให้ยลโฉมกันอีกครั้ง

 

 

Share on Line
Share on Pinterest