อุทยานการเรียนรู้ ห้องสมุดมีชีวิต หรือ TK Park (Thailand Knowledge Park)

อุทยานการเรียนรู้ ห้องสมุดมีชีวิต หรือ TK Park (Thailand Knowledge Park)

 

 

อุทยานการเรียนรู้ ห้องสมุดมีชีวิต หรือ TK Park (Thailand Knowledge Park)

อุทยานการเรียนรู้ TK park เทศบาลเมืองสตูล

ความเป็นมา: เมืองสตูลน่าอยู่ เชิดชูวัฒนธรรม ก้าวนำการศึกษา ปวงประชาเป็นมิตร เศรษฐกิจรุ่งเรื่อง ประตูเมืองชายแดนจากคำขวัญนี้สะท้อนได้ถึงนโยบายของจังหวัดสตูลที่มุ่งเน้นถึง ความสำคัญของการศึกษาอย่างชัดเจน เทศบาลเมืองสตูลให้ความสำคัญกับการเรียนรู้ โดยเฉพาะกับเด็กและเยาวชนในพื้นที่ และปรารถนาเห็นเยาวชนคนรุ่นใหม่ของสตูลเรียนรู้ ที่จะพัฒนาตัวเองอย่างเต็มความสามารถและศักยภาพที่มีอยู่ จึงริเริ่มแนวคิดในการสร้างห้องสมุดมีชีวิตเพื่อเป็นขุมทรัพย์แห่งมันสมองของเด็กและเยาวชนต่อไปในอนาคต อุทยานการเรียนรู้ TK park เทศบาลเมืองสตูล ริเริ่มก่อตั้งขึ้นโดยแนวคิดของหน่วยงานส่วนท้องถิ่น ผสานความร่วมมือกับสำนักงานอุทยานการเรียนรู้ (TK park) โดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนาแหล่งเรียนรู้ในพื้นที่ให้มีศักยภาพ และส่งเสริมพัฒนาการศึกษาให้แก่เยาวชนได้มีความรู้ความสามารถ มีโลกทัศน์ที่ก้าวไกล เพื่อร่วมเป็นพลังในการผลักดันให้เกิดชุมชนแห่งการเรียนรู้ต่อไปในอนาคต ประกอบไปด้วยพื้นที่บริการ 9 โซน ได้แก่

โซนที่ 1 ประชาสัมพันธ์และจุดนัดพบ ที่มีบรรยากาศผ่อนคลายและทันสมัยให้บริการทั้งสื่อหนังสือและมัลติมีเดีย

โซนที่ 2 Relaxation เป็นโซนสำหรับอ่านหนังสือ นิตยสาร วารสาร

โซนที่ 3 K-nex โซนตัวต่อสำหรับฝึกสมอง บูรณาการระหว่างวิชาคณิตศาสตร์กับวิศวกรรมศาสตร์อย่างลงตัว

โซนที่ 4 Kid station ที่มีการจัดกิจกรรมหลากหลายเพื่อนเสริมสร้างพัฒนาการให้กับเด็ก

โซนที่ 5 คือพื้นที่การเรียนรู้เทคโนโลยี และคอมพิวเตอร์

โซนที่ 6 ห้อง สมุดแห่งการเรียนรู้ เพื่อค้นคว้าและการเรียนรู้ที่หลากหลาย

โซนที่ 7 ห้องมัลติมีเดีย สำหรับฉายภาพยนตร์ที่พร้อมปรับเปลี่ยนเพื่อใช้ในการประชุมสัมมนา

โซนที่ 8 โซนสำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศ และภูมิสารสนเทศ (Gistda)

โซนที่ 9 ห้องประชุมขนาดมาตรฐาน

 

อุทยานการเรียนรู้ TK Park เทศบาลเมืองสตูล เปิดให้บริการอย่างเป็นทางการ เมื่อวันที่ 3 มีนาคม 2555

ที่อยู่: สำนักงานเทศบาลเมืองสตูล ถ.สฤษดิ์ภูมินารถ ต.พิมาน อ.เมือง จ.สตูล 91000

 

โทรศัพท์ : 074-723-360-1

Share on Line
Share on Pinterest