ศูนย์วิทยาศาสตร์การกีฬา เทศบาลเมืองสตูล 

ศูนย์วิทยาศาสตร์การกีฬา เทศบาลเมืองสตูล 

 

 

ศูนย์วิทยาศาสตร์การกีฬา เทศบาลเมืองสตูล 

ตั้งอยู่ถนนเรืองฤทธิ์จรูญ ในเขตชุมชนสันตยาราม ก่อสร้างขึ้นมาเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวกลุ่มอันดามัน และยกระดับมาตรฐานด้านการกีฬาและการออกกำลังกาย

Share on Line
Share on Pinterest