มัสยิดมำบัง

มัสยิดมำบัง

 

 

                                                                           มัสยิดมำบัง

         มัสยิดมำบัง ตั้งอยู่ถนนสตูลธานี และถนนบุรีวานิช ห่างจากศาลากลางจังหวัดสตูลประมาณ 1 กิโลเมตร สร้างขึ้นตั้งแต่ตวนกูมูฮำหมัดอาเก็บเป็นเจ้าเมืองสตูล (ประมาณพ.ศ. 2392)
       ชื่อมำบัง ตั้งตามชื่อเมืองสตูลในสมัยนั้น ช่างได้แบบแปลนมาจากเมืองมะละกา ต่อมาปี พ.ศ. 2517 ได้จัดสร้างใหม่เป็นอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก รูปทรงเป็นสถาปัตยกรรมสมัยใหม่ ตกแต่งด้วยกระเบื้องเคลือบหินอ่อนและกระจกใส มีหอคอยเป็นยอดโดมสวยงาม
       และในปี พ.ศ. 2522 พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ได้เสด็จเป็นองค์ประธานเปิด เมื่อวันที่ 20 กันยายน พ.ศ. 2522

Share on Line
Share on Pinterest