ศาลเจ้าโป้เจ้งเก้ง

ศาลเจ้าโป้เจ้งเก้ง

 

 

                                       ศาลเจ้าโป้เจ้งเก้ง

ศาลเจ้าที่มีอายุเก่าแก่กว่า 125 ปี ตั้งอยู่ถนนสมันตประดิษฐ์ ศาลเจ้าฯเป็นอาคารที่ได้รับการบริจาคที่ดินจาก นายลีกาฮ้วด เมื่อพ.ศ. 2433 ซึ่งเมื่อสร้างอาคารเสร็จ ได้อัญเชิญพระโปเซ็งไต่เต่ หรือ (ไต่เต่เอี้ยจ้อ) จากเกาะปีนัง มาประดิษฐาน เป็นองค์ประธาน ศาลเจ้าโป้เจ้เก้ง เป็นภาษาฮกเกี้ยน แปลว่า “ศาลเจ้าที่ช่วยคุ้มครอง ให้คนมีสุข คลาดแคล้วจากทุกข์

 

 

Share on Line
Share on Pinterest