สวนสาธารณะเขาโต๊ะพญาวัง

สวนสาธารณะเขาโต๊ะพญาวัง

 

สวนสาธารณะเขาโต๊ะพญาวัง

เป็นสวนสาธารณะในเขตเทศบาล ประกอบด้วยภูเขาหินปูนไม่สูงนัก มีถ้ำ ลำธาร ต้นไม้นานาพันธุ์ บรรยากาศร่มรื่น ห่างจากเขาโต๊ะหยงกง ประมาณ 500 เมตร ปัจจุบันได้รับการปรับปรุงให้เป็นแหล่งท่องเที่ยว ที่ทันสมัย ประกอบด้วย 8 โซน คือ โซนที่ 1 บริเวณทางเข้า โซนที่ 2 บริเวณสวนน้ำตก โซนที่ 3 บริเวณสวนสุขภาพ โซนที่ 4 บริเวณสวนหย่อม โซนที่ 5 บริเวณซุ้มประตูทางออก โซนที่ 6 บริเวณ พักผ่อน โซนที่ 7 ไฟฟ้า และแสงสว่าง และ โซนที่ 8 บริเวณรถนำเที่ยว

Share on Line
Share on Pinterest