หอนาฬิกาเมืองสตูล

หอนาฬิกาเมืองสตูล

 

 

‘หอนาฬิกาเมืองสตูล’

 

หอนาฬิกาเมืองสตูล เมื่อครั้งอดีต ตั้งอยู่ในเขตมัสยิดมำบังหลังเก่า ตัวอาคารสีขาว มีประตูทั้ง 4 ด้าน ตัวโดมสีเขียว ด้านในมีบันไดไว้สำหรับไต่ขึ้นไปตั้งเวลา สร้างขึ้นเมื่อปี พ.ศ. 2500 และรื้อถอนเมื่อปี พ.ศ. 2517

  แต่เดิมนั้นกล่าวได้ว่า หอนาฬิกาเมืองสตูลมีความสวยงามมาก มีลักษณะเป็นสถาปัตยกรรมอันสวยงาม ศิลปะที่ผสมผสานกันอย่างลงตัวระหว่างไทยกับมาเลเซีย ซึ่งรูปแบบของหอนาฬิกาที่เหมือนกันนี้ สามารถไปชมได้ที่รัฐเคดาห์ ประเทศมาเลเซีย

     ด้วยความสวยงามอันทรงคุณค่าของหอนาฬิกาเมืองสตูลเมื่อครั้งอดีต จึงมีเสียงเรียกร้องจากพี่น้องประชาชนชาวเมืองสตูลเข้ามามากทีเดียว เพื่อขอให้สร้างหอนาฬิกาเมืองสตูล อันถือเป็นเอกลักษณ์ของเมืองสตูลขึ้นมาอีกครั้ง  

   ซึ่งปัจจุบันหอนาฬิกาเมืองสตูล ตั้งอยู่ถนนบุรีวานิช ใกล้กับมัสยิดมำบัง อวดเอกลักษณ์อันโดดเด่น ส่งเสริมภูมิทัศน์เมืองให้มีความสวยงามมากขึ้น โดยนำสถาปัตยกรรมเมื่อครั้งอดีตของเมืองสตูล กลับมาให้ยลโฉมกันอีกครั้ง

Share on Line
Share on Pinterest