สตูลบาติก

สตูลบาติก

  

สตูลบาติก 32/18 ถ.ศุลกานุกูล ต.พิมาน อ.เมือง ผ้าบาติก /เสื้อปาเต๊ะ /กางเกงบาติก/ ผ้า /เครื่องแต่งกาย
(นางสาวถาวรีย์  แซ่ย่วง จ.สตูล โทร. 086- 9699418 กระโปรงบาติก /ผ้าพันคอบาติก /เสื้อบาติก  
    กระเป๋าผ้าบาติก /กระเป๋าผ้าปาเต๊ะ /กางเกงปาเต๊ะ

Share on Line
Share on Pinterest