ประชาสัมพันธ์ด่วนจากสำนักทะเบียนท้องถิ่นเทศบาลเมืองสตูล แจ้งกำหนดการเข้ารับบริการงานบัตรประจำตัวประชาชนในแต่ละวันไม่เกิน 50 ราย

ประชาสัมพันธ์ด่วนจากสำนักทะเบียนท้องถิ่นเทศบาลเมืองสตูล แจ้งกำหนดการเข้ารับบริการงานบัตรประจำตัวประชาชนในแต่ละวันไม่เกิน 50 ราย

 

          ประชาสัมพันธ์ด่วนจากสำนักทะเบียนท้องถิ่นเทศบาลเมืองสตูล แจ้งกำหนดการเข้ารับบริการงานบัตรประจำตัวประชาชนในแต่ละวันไม่เกิน 50 ราย โดยแบ่งเป็นช่วงเช้า จำนวน 25 ราย ช่วงบ่าย จำนวน 25 ราย สืบเนื่องจากก่อนหน้านี้สำนักทะเบียนอำเภอเมืองสตูลมีประกาศปิดสำนักทะเบียน ตั้งแต่วันที่ 5-18 ต.ค. 64 เนื่องจากมีเจ้าหน้าที่ของสำนักทะเบียนเป็นผู้ติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 เพื่อเป็นการป้องกันการแพร่กระจายและลดความเสี่ยงจากการติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 ของประชาชนที่มาขอรับบริการ จึงขอความร่วมมือมายังพี่น้องประชาชนที่จะมารับบริการงานบัตรประจำตัวประชาชนและขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ โอกาสนี้  ทั้งนี้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป หากมีการเปลี่ยนแปลงจำนวนผู้เข้ารับบริการจะแจ้งให้ทราบในภายหลัง

ข่าว/กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ

 

Share on Line
Share on Pinterest