ทม.สตูล ประชาสัมพันธ์เทศกาลกินเจ พระกิวอ๋อง ประจำปี 2564 ระหว่างวันที่ 5-14 ตุลาคม 2564

 

ทม.สตูล ประชาสัมพันธ์เทศกาลกินเจ พระกิวอ๋อง ระหว่างวันที่ 5-14 ตุลาคม 2564 เนื่องด้วย สถานการณ์โรคโควิด-19 ระบาด ศาลเจ้า มีความจำเป็นต้องปฏิบัติตามข้อกำหนดและการป้องกันการแพร่ระบาดอย่างเคร่งครัด โดย

- พิธีกรรมที่สำคัญจัดเฉพาะภายในเท่านั้น

- งดโรงทาน

- งดกิจกรรมการรวมกลุ่ม

- งดเปิดปะรำทรง ไม่มีการประทับร่างทรงร่วม งดออกแห่ งดเดินเวียนธูปเทียน และไม่มีพิธีเปิดใดๆ

*หมายเหตุ เทศบาลเปิดพื้นที่ขายอาหารเจ ให้จำนวน 12 ร้าน ฝั่งไปรษณีย์สตูล โดยงดนั่งรับประทาน ซื้อกลับบ้านเท่านั้น ตั้งแต่วันที่ 5 ตุลาคม 2564 เป็นต้นไป...

Share on Line
Share on Pinterest