ประกาศเทศบาลเมืองสตูล เรื่อง ชะลอการเปิดให้บริการสระว่ายน้ำศูนย์วิทยาศาสตร์การกีฬาและสระว่ายน้ำสนามกีฬารัชกิจประการ เทศบาลเมืองสตูล

Share on Line
Share on Pinterest