#กองช่าง เทศบาลเมืองสตูล จะดำเนินการตัดต้นไม้ เพื่อลดปัญหาเรื่องกิ่ง ก้าน ใบ เกี่ยวพันสายไฟฟ้า ถนนศุลกานุกูล (ตลอดเดือนกันยายน 2564) และถนนยาตราสวัสดี (ตลอดเดือนกันยายน - ธันวาคม 2564) ขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ โอกาสนี้
กองช่าง เทศบาลเมืองสตูล จะดำเนินการตัดต้นไม้ เพื่อลดปัญหาเรื่องกิ่ง ก้าน ใบ เกี่ยวพันสายไฟฟ้า ถนนศุลกานุกูล (ตลอดเดือนกันยายน 2564) และถนนยาตราสวัสดี (ตลอดเดือนกันยายน - ธันวาคม 2564) ขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ โอกาสนี้

Share on Line
Share on Pinterest