เมืองสตูลน่าอยู่ เชิดชูวัฒนธรรม ก้าวนำการศึกษา ปวงประชาเป็นมิตร เศรษฐกิจรุ่งเรือง ประตูเมืองชายแดน
  ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลเมืองสตูล  #ศูนย์อำนวยการเฉพาะกิจป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัย วาตภัย ดินถล่ม เทศบาลเมืองสตูล แจ้งเหตุด่วน สายด่วน 199/074-711008 งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย หรือ โทร 081-8951801 หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล  #การชำระภาษีท้องถิ่น ประจำปี 2565 ติดต่อขอยื่นแบบแสดงรายการและชำระภาษี ได้ที่ งานพัฒนารายไดั กองคลัง เทศบาลเมืองสตูล โทร. 074-712394 ภายในวันที่ 1 มกราคม 2565 ถึง 31 มีนาคม 2565  #สถานธนานุบาลเทศบาลเมืองสตูล ปรับลดอัตราดอกเบี้ยรับจำนำ เพื่อช่วยเหลือประชาชนในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 และช่วงเทศกาลปีใหม่ พ.ศ.2565   #กองช่าง เทศบาลเมืองสตูล จะดำเนินการตัดต้นไม้ เพื่อลดปัญหาเรื่องกิ่ง ก้าน ใบ เกี่ยวพันสายไฟฟ้า ถนนศุลกานุกูล (ตลอดเดือนกันยายน 2564) และถนนยาตราสวัสดี (ตลอดเดือนกันยายน - ธันวาคม 2564) ขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ โอกาสนี้

วีดิทัศน์

จดหมายข่าว

ข่าวประชาสัมพันธ์/ข่าวประกาศ

กิจกรรม/ผลงาน

แหล่งท่องเที่ยว

  • 1 Street Art Satun

  • 2 พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติสตูล (คฤหาสน์กูเด็น)

  • 3 ถนนบุรีวานิช (ย่านเมืองเก่า)

  • 4 อุทยานการเรียนรู้ ห้องสมุดมีชีวิต หรือ TK Park (Th...

  • 5 ศูนย์วิทยาศาสตร์การกีฬา เทศบาลเมืองสตูล 

  • 6 สวนสาธารณะเขาโต๊ะพญาวัง

  • 7 เขาโต๊ะหยงกง

  • 8 มัสยิดมำบัง

  • 9 ศาลเจ้าโป้เจ้งเก้ง

  • 10 ตลาดสดเทศบาลเมืองสตูล

ผลิตภัณฑ์ชุมชน

ที่พัก

แนะนำร้านอาหาร

แบบสำรวจความคิดเห็น

ท่านมีความพึงพอใจต่อการเข้าถึงและการรับรู้ข้อมูลข่าวสาร เทศบาลเมืองสตูล ผ่านช่องทางใด

จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์

icon
ขณะนี้
0000001
คน
icon
วันนี้
0000023
คน
icon
สัปดาห์นี้
0000129
คน
icon
เดือนนี้
0002032
คน
icon
ปีนี้
0006719
คน
icon
ทั้งหมด
0024392
คน

เว็บไซต์/ระบบสารสนเทศที่เกี่ยวข้อง

Share on Line
Share on Pinterest